Visie

SAMEN

We vinden het als school belangrijk om in het belang van de leerling SAMEN zijn of haar schoolloopbaan te begeleiden en te ondersteunen, zo veel mogelijk op maat van de leerling zelf. Vaste partners zijn: de leerling, ouders, leerlingbegeleiding, leerkrachten, CLB, directie, … .


SUCCESVOL

We bereiden onze leerlingen voor op een veranderende toekomst. We bieden hen de nodige kennis maar leren hen ook de nodige vaardigheden (o.a. 21th century skills) om te leren, leven en werken in de toekomst.


Zelfsturend leren als voorbereiding op de toekomst

We integreren als school meer en meer het ‘zelfsturend leren’ in onze lessen en pedagogische aanpak. De kennis en praktische vaardigheden die binnen de eindtermen vallen, staan niet ter discussie en zijn voor alle scholen gelijk.

Daarnaast gaan we samen met de leerling op zoek gaan naar een beter evenwicht tussen doceren (de leerkracht praat, leerlingen luisteren) en zelfsturend leren. Bij zelfsturend leren gaan leerlingen zelf aan de slag, in groep of alleen. De leerkracht is eerder een coach van het leerproces. Door in te zetten op ‘zelfsturend leren’, leren we onze leerlingen de ‘21th century skills’ aan of de zogenoemde ‘vaardigheden van de toekomst’.

Ruimte voor keuze, talentontwikkeling en extra leerondersteuning

Het basispakket met specifieke vakken eigen aan de richting wordt aangevuld met modules. Dit laat leerlingen toe om in functie van interesses, talenten of extra leerondersteuning het basispakket aan te vullen.

 

LEERLINGENBEGELEIDING

De begeleiding van leerlingen op onze school start vanuit vier pijlers:

Onderwijsloopbaanbegeleiding: wij bieden ondersteuning aan de leerlingen om hun te helpen voldoende zelfkennis te ontwikkelen en inzichten te verwerven in de structuur en de mogelijkheden binnen het onderwijs, opleidingen en arbeidsmarkt. Dit om zo goede keuzes te maken op school en daarbuiten. We doen dit door bv. door doe-dagen, studiekeuzegesprekken en groeigesprekken in te plannen.

Leren en studeren: samen gaan we het leren van de leerling optimaliseren en het leerproces bevorderen door leer- en studeervaardigheden te ondersteunen en ontwikkelen. Dit doen we op school door leren leren te integreren in de klas, door leercoaches in te zetten in de eerste graad en ook door leerlingen individueel op te volgen.

Socio – emotionele ondersteuning: we gaan het welbevinden bewaken, beschermen en bevorderen. Zo gaat de leerling op een optimale manier tot leren kunnen komen en dragen wij ook bij aan de persoonlijke ontwikkeling tot volwassene. Dit gebeurt door gesprekken met de leerlingbegeleiding, een klas-uur en groeigesprekken. Buiten de school zorgen wij voor een goede samenwerking met CLB, JAC, Leersteuncentrum en andere externen. 

Preventieve gezondheidszorg: we gaan de gezondheid, groei en ontwikkeling van de leerling bevorderen en beschermen. Dit doet onze school door in te zetten op een gezonde levensstijl en het detecteren van eventuele fysieke moeilijkheden en problemen. 

Bij deze vier peilers is het voor ons zeer belangrijk dat we hierin kunnen samenwerken met de leerling zelf, maar ook met ouders, CLB, Leersteuncentrum, JAC, CGG, de stad Herentals en alle andere externe partners die nodig zijn bij de begeleiding en opvolging op onze school. 

Aarzel niet om contact met ons op te nemen, indien u vragen heeft over de begeleiding op onze school. U kan mailen naar leerlingbegeleiding@campusdevesten.be.  

SAMEN MEDIAWIJS

We leven nu in een digitale maatschappij waar communicatie online, sneller en meer divers gebeurt dan vroeger. Dit vraagt aan jongeren en ouders andere vaardigheden om zowel met de positieve en negatieve gevolgen om te gaan. Als school vinden we het dan ook ontzettend belangrijk om onze leerlingen en ouders MEDIAWIJS te maken.

Creëren. Verbinden. Delen. Dit zijn acties die niet zo erg lijken in het online leven van jongeren. Het internet maakt het mogelijk om bepaalde gedragingen te stellen, om te lachen, zonder na te denken over de gevolgen voor anderen. De uitdaging van vandaag is niet zozeer om het internet veiliger te maken voor jongeren, maar vooral “beter” met de focus op respect en tolerantie. Daarom moedigen we onze leerkrachten en ouders aan om leerlingen te sensibiliseren over een ‘beter en respectvol’ gebruik van het internet en sociale media.

Campus De Vesten
Campus De Vesten
Campus De Vesten