Algemene informatie

Secretariaat

1ste graad (Augustijnenlaan 32)
T-blok
014 21 11 44 (keuzeoptie 1)
Openingsuren: 8.00 uur – 16.30 uur en woe. tot 13.00 uur

2de en 3de graad (Augustijnenlaan 31)
M-blok
014 21 11 44 (keuzeoptie 2)
Openingsuren: 8.00 uur – 16.30 uur en woe. tot 13.00 uur

Schoolrekening (Ingrid Helsen)
ingrid.helsen@campusdevesten.be

Smartschool (Wim Houtmeyers)
wim.houtmeyers@campusdevesten.be

Coördinatoren

1ste graad: Hilde Vanden Brande
hilde.vandenbrande@campusdevesten.be

2de en 3de graad: Wim Houtmeyers
wim.houtmeyers@campusdevesten.be

Werkhuizen/infrastructuur/preventie: Gerry Meuris
gerry.meuris@campusdevesten.be

Leerlingbegeleiding

Coördinator leerlingbegeleiding: Elien Rener

1ste graad A-stroom: Elien Rener – T blok

1ste graad B-stroom / BSO harde sector: Katrien Borghs – P-blok

2de graad en 3de graad Doorstroom + Organisatie & Logistiek: Sandrina Votano – M-blok

2de en 3de graad dubbele finaliteit/TSO: Lien Haemhouts – M-blok

Contacteren via leerlingbegeleiding@campusdevesten.be of Smartschool

Directie

Campusdirecteur

Tom Vandoninck directie@campusdevesten.be

Verantwoordelijk voor de leerlingen 2e en 3de graad

Pedagogisch Directeur

Katrien Adriaensens katrien.adriaensens@campusdevesten.be

Verantwoordelijk voor de leerlingen 1ste graad

Volzetverklaring 2023-2024

Wegens infrastructurele en veiligheidsredenen hebben we een beperkte capaciteit voor bepaalde klassen en richtingen.

Volzet: 

1 B-stroom

2 B-stroom

2 A-stroom 

3 Zorg & Welzijn

3 Organisatie & Logistiek

4 Organisatie & Logistiek

 3 en 4 Sport, 6 Lichamelijke Opvoeding & Sport

5 Onthaal Organisatie & Sales

Campus De Vesten
Campus De Vesten
Campus De Vesten
Campus De Vesten

GO! Campus De Vesten is onderdeel van GO! Scholengroep Fluxus. De scholengroep is de inrichtende macht van 64 onderwijsinstellingen met in totaal ruim 14.000 leerlingen en 1.463.000 uren cursist volwassenenonderwijs. Door onze kennis en krachten te bundelen, kunnen we in de scholengroep kleuters, kinderen, jongeren en volwassenen nog beter in hun ontwikkeling ondersteunen binnen een gelijklopende visie op leren.