Modules/BOOST

Ruimte voor talentontdekking, keuze en extra leerondersteuning

Het basispakket met specifieke vakken eigen aan de richting wordt voor sommige richtingen aangevuld met modules (twee lesuren per week). 
Dit laat leerlingen toe om in functie van interesses, talenten of extra leerondersteuning (BOOST) het basispakket aan te vullen.

Focus op vaardigheden, kennis is een middel geen doel!
Leerlingen worden gestimuleerd om op een zelfontdekkende manier te leren: actief, betekenisvol, sociaal, zelfregulerend, zelfreflecterend.
niet de focus op kennis en technische of vakgebonden vaardigheden binnen een leerplan.
geen bezigheidstherapie.
Het leerproces van de leerlingen wordt in kaart gebracht door een module of talentenrapport.
Leerlingen kunnen kiezen voor extra schoolloopbaanbegeleiding en leerbegeleiding = BOOSTmodule

Doel

Meer keuzevrijheid in functie van interesses, talenten of extra leerbegeleiding
Extra ondersteuning schoolloopbaanbegeleiding en studiekeuze (BOOSTmodule)
Verdieping en verbreding van de basisleerstof
Ontwikkelen van (WAT leren):
21th century skills (= vaardigheden van de toekomst)
Vaardigheden eigen aan de module
Focus op zelfontdekkend leren (HOE leren):
actief, betekenisvol, sociaal, zelfregulerend, zelfreflecterend

Dit betekent

Focus op vaardigheden, kennis is een middel geen doel!
Leerlingen worden gestimuleerd om op een zelfontdekkende manier te leren: actief, betekenisvol, sociaal, zelfregulerend, zelfreflecterend.
niet de focus op kennis en technische of vakgebonden vaardigheden binnen een leerplan.
geen bezigheidstherapie.
Het leerproces van de leerlingen wordt in kaart gebracht door een module of talentenrapport.
Leerlingen kunnen kiezen voor extra schoolloopbaanbegeleiding en leerbegeleiding = BOOSTmodule

Organisatie

Leerlingen maken hun keuze in september en kunnen doorheen het schooljaar veranderen van module mits een gedegen motivatie.
In de maand mei worden leerlingen bevraagd over de inhoud en de aanpak van de modules;
Het volledige aanbod aan modules wordt voor het volgende schooljaar vastgelegd in juni.