CLIL

Content and Language Integrated Learning

Dit is een vorm van meertalig onderwijs: onderwijs in een niet-taalvak in een andere taal dan het Nederlands.

Op onze school worden volgende vakken in het Engels aangeboden:

  • Geschiedenis: voor alle leerlingen van 4, 5 en 6 doorstroomfinaliteit/ASO


De leerlingen krijgen steeds de keuze om het vak geschiedenis in het Engels (CLIL) of in het Nederlands (regulier traject) te volgen.


Welke voordelen biedt CLIL?

  • Belangrijk is het competentie-ontwikkelend perspectief: door te leren in een andere taal ontwikkelen leerlingen competenties in de doeltaal én in het vak, naast de kennis over die taal (die ze veeleer in de reguliere taalvakken verwerven). Dit doen we door actief aan de slag te gaan met de lesinhoud in (internationale) onderzoeksprojecten, groepspresentaties en door het zelfstandig leren structureren van de leerstof.
  • We hebben in de CLIL-lessen extra aandacht voor taalontwikkeling en vaardigheden binnen de doeltaal, maar volgen voor de vakinhoud en evaluatie van de eindtermen van het vak geschiedenis.
  • Een CLIL-traject doet dus geen afbreuk aan de doelstellingen van het niet-taalvak. Er zijn niet minder, noch andere onderwijsdoelstellingen. Leerlingen kunnen bijgevolg elk jaar nieuw instappen in het CLIL-traject of na een jaar CLIL zonder probleem overstappen naar het reguliere traject.


Waarom kiezen voor CLIL?

  • CLIL verstevigt je vaardigheden in het Engels. Dit kan zowel een troef zijn voor leerlingen die moeite hebben met deze taal als een extra uitdaging bieden voor leerlingen die al vlot zijn in het Engels door het onderzoekende karakter van de lessen.
  • CLIL bereidt leerlingen extra goed voor op verdere studies. In het hoger onderwijs worden namelijk steeds meer gastcolleges en vakken in het Engels gegeven. Daarnaast wordt er extra aandacht gegeven aan het zelfstandig noteren en schematiseren van de leerinhoud.
  • In de CLIL-les word je uitgedaagd om het Engels actief te gebruiken, wat spreekangst kan wegnemen. Zo kan je je vlotter uitdrukken wanneer je bijvoorbeeld op vakantie of in je studentenjob plots Engels moet spreken.