014 21 16 88 - 014 21 11 44

Talent- en keuzemodules

Ruimte voor talentontdekking, keuze en extra leerondersteuning

Het basispakket met specifieke vakken eigen aan de richting wordt aangevuld met modules.  Dit laat leerlingen toe om in functie van interesses, talenten of extra leerondersteuning het basispakket aan te vullen.

Doel

 • Meer keuzevrijheid in functie van interesses, talenten of extra leerbegeleiding
 • Extra ondersteuning schoolloopbaanbegeleiding en studiekeuze (BOOSTmodule)
 • Verdieping en verbreding van de basisleerstof
 • Ontwikkelen van (WAT leren):
  • 21th century skills (= vaardigheden van de toekomst)
  • Vaardigheden eigen aan de module
 • Focus op zelfontdekkend leren (HOE leren):
  • actief, betekenisvol, sociaal, zelfregulerend, zelfreflecterend

Dit betekent

 • Focus op vaardigheden, kennis is een middel geen doel!
 • Leerlingen worden gestimuleerd om op een zelfontdekkende manier te leren: actief, betekenisvol, sociaal, zelfregulerend, zelfreflecterend.
  • niet de focus op kennis en technische of vakgebonden vaardigheden binnen een leerplan.
  • geen bezigheidstherapie.
 • Het leerproces van de leerlingen wordt in kaart gebracht door een module of talentenrapport.
 • Leerlingen kunnen kiezen voor extra schoolloopbaanbegeleiding en leerbegeleiding = BOOSTmodule

Organisatie

 • 2 keer per schooljaar is er een keuzemoment.
 • In de maand mei worden leerlingen bevraagd over de inhoud en de aanpak van de modules;
 • Het volledige aanbod aan modules wordt voor het volgende schooljaar vastgelegd in juni.