014 21 16 88 - 014 21 11 44

Aanbod 2019 - 2020

Bij de start van het secundair onderwijs wordt er getracht de leerling een zo breed mogelijke vorming te geven en hem/haar te laten proeven van verschillende vakken. In functie van eigen interesse, talenten en ondersteuningsbehoeften wordt het basispakket aangevuld met Talentmodules en BOOST -uren.

Tijdens de BOOST-uren organiseren we extra begeleiding voor de leerlingen van het eerste jaar.

 • Elke leerling A- stroom kan tijdens de BOOST-uren bepaalde leerinhouden herbekijken of uitdiepen en kan hierbij beroep doen op leerkrachten wiskunde/wetenschappen, Frans/Engels en Nederlands. Leerlingen kunnen ook kiezen om extra uitgedaagd te worden in deze vakken of via een eigen project. Zoals in het project Ver(r)ijkers waar we meer- of hoogbegaafde leerlingen uitdagen. We voorzien in deze uren ook lessen rond “leren leren”.
 • Onze aanpak in de B - stroom laat in de basisvorming veel ruimte tot een aangepaste ondersteuning van onze leerlingen. Indien zij toch nog extra ondersteuning nodig hebben kunnen zij ook kiezen voor BOOST. Indien ze geen BOOST nodig hebben volgen zij een PRAKTIJKMODULE waar ze extra uren hands-on aan de slag gaan om uit te zoeken welke hun interesses en talenten zijn. 

In de TALENTMODULE – uren kunnen de leerlingen op basis van hun interesses en talenten een keuze maken. Elke leerling kiest 1 module uit het aanbod. Onze visie is wat je zelf kan kiezen doe je ook liever en heeft een positieve invloed op je welbevinden.

Leerlingen  kunnen via de BOOST en TALENT- of PRAKTIJKMODULE zichzelf beter leren kennen ‘Wat kan ik goed, wat interesseert mij, wat motiveert mij?’. Dit is belangrijke informatie om juiste keuzes te maken voor de basisopties in het tweede jaar.

In het tweede jaar kiezen leerlingen aanvullend op de basisvorming (voor alle leerlingen), een  basisoptie (keuze). Leerlingen kiezen dan voor de eerste keer een studiedomein en studierichting op basis van hun interesse, motivatie en intrinsieke mogelijkheden.

Wekelijks zit de klastitularis samen met de leerlingen in het KLASUUR. In dit uur willen we het kennismaken met onze school, de zelforganisatie en het plannen bij onze leerlingen begeleiden en ondersteunen. Ook de verbinding in de klasgroep en met de klastitularis zal centraal staan.

Lessentabellen 1ste graad 2019 - 2020 

Visie, aanpak en hervormingen op Campus De Vesten 

  Kort samengevat:

 • Vakken worden gegroepeerd in clusters, waardoor uw kind vakinhouden niet meer als
  afzonderlijke gehelen ervaart. We leggen de focus op verbanden tussen verschillende vakken
  d.m.v. projecten.
 • Leerkrachten gaan SAMEN als team aan de slag om uw kind de juiste
  schoolloopbaanbegeleiding te geven zodat hij/zij voorbereid is op een SUCCESvolle
  toekomst.
 • Begeleiding op maat van uw kind.
 • SAMEN leren in parallelklassen.
 • 1 KLASUUR per week met focus op klasdynamiek, leren organiseren, leren en plannen.
 • TALENTMODULES: uw kind ontdekt interesses en talenten. Zo kan hij/zij een weloverwogen
  keuze maken uit de basisopties in het 2de jaar.
 • BOOST: uw kind kan hier kiezen voor extra ondersteuning en/of uitdaging binnen de clusters
  van de basisvorming.
 • Project VER(R)EKIJKERS: begeleiding van hoogbegaafde leerlingen op maat.
 • Extra sport op Campus De Vesten vanaf september 2019: Sportwetenschappen (ASO) en
  Lichamelijke opvoeding en sport (TSO)