logo ibis

   

Schoolvisie SO de Vesten

 

 

 

Als school willen we SAMEN jouw zoon of dochter voorbereiden op een SUCCESvolle toekomst!

·         SAMEN - We vinden het als school belangrijk om in het belang van de leerling SAMEN zijn of haar schoolloopbaan te begeleiden en te ondersteunen, zo veel mogelijk op maat van de leerling zelf. Vaste partners zijn: de leerling, ouders, leerlingbegeleiding, leerkrachten, CLB, directie, … .

·         SUCCESVOL - We bereiden onze leerlingen voor op de veranderende toekomst. We bieden hen de nodige kennis maar leren hen ook de nodige vaardigheden (o.a. 21th century skills) om te leren, leven en werken in de toekomst.

 

Zelfontdekkend leren als voorbereiding op de toekomst

We integreren als school meer en meer het ‘zelfontdekkend leren’ in onze lessen en pedagogische aanpak.

·         De kennis en praktische vaardigheden die binnen de eindtermen vallen, staan niet ter discussie en zijn voor alle scholen gelijk.

·         Daarnaast gaan we samen met de leerling op zoek gaan naar een beter evenwicht tussen doceren (de leerkracht praat, leerlingen luisteren) en zelfontdekkend leren.

Bij zelfontdekkend leren gaan leerlingen zelf aan de slag, in groep of alleen.  De leerkracht is eerder een coach van het leerproces. Door in te zetten op ‘zelfontdekkend leren’, leren we onze leerlingen de ‘21th century skills’ aan of de zogenoemde ‘vaardigheden van de toekomst’.

 

Ruimte voor keuze, talentontwikkeling en extra leerondersteuning

Het basispakket met specifieke vakken eigen aan de richting wordt aangevuld met modules.  Dit laat leerlingen toe om in functie van interesses, talenten of extra leerondersteuning het basispakket aan te vullen.

 

Leerlingbegeleiding

Onze school heeft een belangrijke taak om onze leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen om de onderwijsdoelen, die in de leerplannen vervat zitten, te bereiken. Hiervoor nemen we een aantal maatregelen op schoolniveau, groep of klasniveau en op individueel vlak. Het belang van de leerling staat centraal, ouders en leerkrachten zijn de prioritaire partners. Waar nodig betrekken we het CLB of andere experten. We werken rond de verschillende aspecten van leerlingbegeleiding om zo SAMEN onze leerlingen te brengen naar het beste van zichzelf en een mooie toekomst.

 

Klik hier voor meer informatie!